auxiliar operativo - Part time

Silexis S.A. - Cordoba, Córdoba